รากฟันเทียม ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม

Offcial WebSite

www.bangkoksmiledental.com/th

Copy url to visit
  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส


 
ทันตกรรมเฉพาะทางฝังรากเทียม ทันตกรรมครอบฟัน (Dental Crown)

ครอบฟันเซรามิกเป็นนวตกรรมใหม่สำหรับการทำครอบฟัน โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างความสวยงาม และความแข็งแรงดุจฟันธรรมชาติ นอกจากนี้เซรามิกยังเป็นวัสดุที่เข้ากันได้กับเหงือกเป็นอย่างดี (BioCompatible) จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหงือกดำ หรือเหงือกอักเสบภายหลังการใช้ไปเป็นระยะเวลานาน หรือมีการต่อต้านจากเนื้อเยื่อโดยรอบครอบฟันต่างกันครอบฟันชนิดผสมโลหะด้านในแบบดั้งเดิม การทำครอบฟัน เซรามิกแบบนี้ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสแกนดูรูปร่างของฟันธรรมชาติเดิม

ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นต้นแบบในการทำครอบฟัน ดังนั้น ครอบฟันที่ได้จึงมีความแนบสนิท 100% กับฟันธรรมชาติเป็นอย่างดี ไม่มีรอยต่อระหว่างครอบฟันกับฟันธรรมชาติ ซึ่งเป้นสาเหตุหลักของฟันผุ ดีกว่าครอบฟันแบบเดิมซึ่งมักมีรอยต่อซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากการทำด้วยมือ นอกจากนี้แล้วครอบฟันชนิดนี้จะมีความใสใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างของครอบฟันชนิดนี้ เนื่องจากไม่มีโครงโลหะอยู่ภายใน ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าสีของครอบฟันจะไม่เหมือนสีของฟัน หากไปอยู่ในแสงที่มีสภาวะเข้ม หรือ สว่างแตกต่างไปจากในห้องทำฟัน

ด้วยข้อดีต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าครอบฟันชนิดเซรามิกล้วนนี้จะก้าวเข้ามาแทนที่ครอบ ฟันแบบโครงโลหะแบบเดิมในงานบูรณะฟันต่างๆ เป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของงานทันตกรรมที่ต้องคำนึงถึงทั้งความสวยงาม และการใช้งานไปพร้อมๆ กัน

ตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยการทำครอบฟันเซรามิก

ครอบฟันเซรามิก


คนไข้รายนี้มีปัญหาเรื่องฟันสึก และกร่อนอย่างรุนแรง จากปัญหาการนอนกัดฟัน ส่งผลทำให้ฟันดูสั้นกว่าปกติและแน่นอน มันส่งผลต่อใบหน้าของเขาที่สั้นกว่าปกติเช่นกัน นอกจากนี้แล้วคนไข้ยังมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหารที่ไม่ละเอียด เนื่องจากฟันสึกมากด้วย
งานของเราเริ่มจากการให้คำปรึกษาและตรวจช่องปากอย่างละเอียด เราได้วางแผนการรักษาโดยการทำ การทำเคลือบฟันด้วยเซรามิก หรือ พอร์ซเลน วีเนียร์ เพื่อแก้ไขรูปร่างของฟันหน้าทั้งหมด ส่วนที่ฟันหลังเราได้ทำครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน (ไร้โลหะ) เพื่อช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและแก้ไขปัญหาการสบฟัน
ภายหลังการรักษา คนไข้มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากมีรอยยิ้มใหม่ที่ดูสดใส รูปร่างใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น ไม่สั้นเหมือนเดิม นอกจากนี้ ยังมีการเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมอีกด้วย

ตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยการทำครอบฟันเซรามิก

ครอบฟันเซรามิก

จากรูปถ่ายก่อนรับการรักษาจะเห็นได้ว่า คนไข้รายนี้มีปัญหาเรื่องเหงือกร่นอย่างรุนแรง และครอบฟันที่ทำมาเดิมมีขนาดใหญ่ ไม่เหมือนฟันธรรมชาติซี่อื่นๆ นอกจากนี้ เธอยังมีปัญหาเรื่องขอบเหงือกมีสีดำจากโลหะใต้ครอบฟันซี่เดิม และมีเศษอาหารติดอยู่ระหว่างซอกฟันเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่กล้ายิ้ม โดยเฉพาะภายหลังการรับประทานอาหาร ต้องใช้ไม้จิ้มฟันตลอดเวลา ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก
THAI COSMETIC DENTAL